Strona główna » Medycyna

Osprzęt służący do dostarczania gazu medycznego jest istotną i zwiększającą swój udział częścią działalności grupy GCE. Poza wyjątkowo rygorystycznymi wymogami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa podczas stosowania gazów w medycynie obszar ten wymaga dodatkowo specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a także pełnego zrozumienia potrzeb pacjenta.

Pełna zgodność z normami jakościowymi dyrektywy medycznej 93/42/EEC nie wynika wyłącznie z obowiązku prawnego, ale jest gwarantem że nasi klienci otrzymują bezpiecznej produkty o najwyższej jakości. 

GCE dostarcza kompletne systemy zasilania tlenem, podtlenkiem azotu, próżni oraz innymi gazami w szpitalach. Ponadto zaopatrujemy pogotowia, służby ratownicze i firmy zajmujące się opieką domową w sprzęt niezbędny do wykonywania codziennych obowiązków.

Europa Zachodnia jest idealnym przykładem w pełni rozwiniętego już rynku, na którym od wielu lat funkcjonują niemal wszystkie typy klientów i wraz z Europą Wschodnią stanowią główny obszar sprzedaży produktów GCE. Obecność nasza widoczna jest już również w Ameryce Północnej i Południowej, Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i w dalszym ciągu dołączają do nich rynki wschodzące takie jak Chiny i Indie.