Strona główna » Szpitalne instalacje gazowe

Szpitalne instalacje gazowe

Nasza oferta stanowi kompleksowe rozwiązania dla szpitalnych instalacji gazowych od paneli rozprężających, stabilizatorów ciśnienia przez systemy alarmowe, zawory odcinające po punkty poboru montowane bezpośrednio w miejscu podawania gazu pacjentowi.

Panele rozprężające stanowią źródło zaopatrywania szpitala w gazy medyczne, a ich główną funkcją jest redukcja ciśnienia z wysokiego na niskie dostosowane do wymogów szpitalnej instalacji gazowej. Produkty te muszą bezwzględnie spełniać normy instalacji medycznych zapewniając przy tym bezpieczeństwo użytkowania dla wszystkich pacjentów.

Awaryjne zawory ocinające stosowane są w celu odizolowania wybranych części instalacji w celu dokonania ich konserwacji, naprawy, rozbudowy bądź przygotowania do rozbudowy.

Medyczne punkty poboru gazu umożliwiają szybkie i bezproblemowe podłączenie szpitalnego osprzętu ruchomego do źródła gazu. Standard punktów poboru jest określony poprzez normy obowiązujące na rynkach lokalnych.