Strona główna » Laboratoria analityczne

Laboratoria analityczne

GCE DruVa oferuje pełną gamę produktów dla celów badawczo-rozwojowych (publicznych i prywatnych) oraz laboratoriów uniwersyteckich. Koncentrując się na czystości gazów 6.0 oferuje osprzęt serii 500, który zawiera panele rozprężające wyposażone w system monitorowania (DGM), reduktory butlowe, punkty poboru oraz zawory odcinające.

Typowe obszary stosowania:

- chromatografia gazowa – identyfikacja i rozdzielanie substancji chemicznych

- spektrometria masowa – wykrywanie i charakterystyka związków chemicznych

- spektroskopia absorbcji atomowej – procedura ilościowego oznaczania pierwiastków