Strona główna » Nota Prawna & Polityka Prywatności

Nota Prawna

Warunki zawarte w niniejszej nocie dotyczą Państwa dostępu i korzystania z materiałów znajdujących się na tej stronie. Informacje zamieszczone na witrynie są do użytku i dla wygody użytkownika i są aktualizowane bez wcześniejszych powiadomień.

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie są © Copyright GCE Group, 2018. Firma może w każdej chwili dokonać przeglądu noty prawnej, aktualizując ją. Co jakiś czas należy odwiedzić stronę internetową z aktualną notą prawną, ponieważ jest ona dla Państwa wiążąca. Niektóre postanowienia niniejszej noty mogą zostać zastąpione wyraźnie określonymi przepisami prawnymi lub warunkami umieszczonymi na poszczególnych podstronach tej strony.

Ta strona jest chroniona prawem autorskim, innymi prawami własności intelektualnej i wszelkimi analogicznymi prawami. Jest publikowana przez GCE Group AB (GCE Group) i nie może być reprodukowana inaczej niż przez pobieranie i oglądanie na pojedynczym procesorze i / lub drukowanie pojedynczego wydruku, wyłącznie do użytku prywatnego lub biznesowego. Nie wolno jej w żaden inny sposób powielać, przekazywać ani udostępniać w sieci bez uprzedniej pisemnej zgody GCE. Wszystkie inne prawa są zastrzeżone. Głębokie linkowanie lub kadrowanie tej strony jest niedozwolone. Wszystkie linki muszą iść do strony http://www.gcegroup.com/en/. Każda próba wyświetlenia tej strony w ramach innej witryny jest surowo zabroniona. Prosimy nie umieszczać linków do tej strony na innych witrynach, chyba że macie Państwo na to naszą pisemną zgodę i informujemy, że nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za dostęp do materiałów na jakiejkolwiek innej stronie linkującej do tej strony.

Korzystając z tej strony, możecie Państwo prowadzić korespondencję, kupować towary lub usługi albo uczestniczyć w akcjach promocyjnych prowadzonych przez reklamodawców, wydawców i sponsorów tej strony internetowej oraz związanych z ofertą usługową i produktową GCE. Każda taka reklama, kontakt lub zakup, w tym dostawa i zapłata za towary i / lub usługi oraz wszelkie inne warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z taką korespondencją, zakupem lub promocją odbywają się wyłącznie między Państwem a odpowiednią stroną trzecią. Linki do stron internetowych stron trzecich na tej stronie są udostępniane wyłącznie dla Państwa wygody. Jeśli korzystacie Państwo z tych linków, opuszczacie tę stronę. Firma nie dokonuje przeglądu stron internetowych stron trzecich i nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za te witryny lub ich zawartość. W związku z tym Firma nie wnosi ani nie składa żadnych oświadczeń na ich temat, ani na temat znalezionych tam materiałów, ani skutków ich użycia. Jeśli zdecydujecie się Państwo uzyskać dostęp do jakichkolwiek witryn stron trzecich powiązanych z tą stroną, robicie to wyłącznie na własne ryzyko i jesteście świadomi, że GCE nie ponosi żadnej odpowiedzialności, nie ma żadnych zobowiązań w stosunku do jakiejkolwiek korespondencj, zakupu lub promocji między Państwem a jakąkolwiek stroną trzecią.

Pomiędzy użytkownikiem a GCE nie będzie zawarta żadna umowa dotycząca sprzedaży jakiegokolwiek produktu lub usługi z tej strony internetowej, chyba że GCE wyśle pocztą email akceptację zamówienia i potwierdzenie wysłania produktu. Akceptacja zostanie uznana za kompletną i zostanie uznana za wiarygodną, jeśli GCE wyśle wiadomość e-mail do Państwa (niezależnie od tego, czy otrzymacie Państwo ten e-mail). Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie umowy będą podlegały szwedzkiej/angielskiej procedurze prawnej, a Państwo i GCE nieodwołalnie podlegacie jurysdykcji Sądów Szwedzkich.

Znaki towarowe, logotypy i znaki usługowe pokazane na stronie są własnością GCE Group AB lub jej partnerów wydawniczych i sponsorujących oraz nie są przyznawane żadne prawa do korzystania z żadnego z nich bez pisemnej zgody GCE Group AB. GCE podchodzi z należytą starannością do opracowania zawartości strony i nie ponosi odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie straty lub utratę zysków lub obrotów) za jakikolwiek konkretny materiał lub wykorzystanie go. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek błędy lub braki w informacji zawartej na tej stronie, czy takie błędy lub braki wynikają z zaniedbania, czy z przypadku lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do reputacji firm lub spółek wymienionych na tej stronie.

Ta nota jest wydana przez:

GCE Group AB zarejestrowana w Szwecji nr 556651-1167, której szwedzka siedziba znajduje się pod adresem: Murmansgatan 126, 212 25 Malmö, SZWECJA

POLITYKA PRYWATNOŚCI KLIENTA

Niniejsza Polityka prywatności klienta reguluje sposób gromadzenia, ujawniania i wykorzystywania danych osobowych oraz danych dotyczących potencjalnych i istniejących klientów ("Państwa") firmy Gas Control Equipment Group AB (firma zarejestrowana w Szwecji pod numerem rejestracyjnym 556682-9650, której siedziba znajduje się pod adresem: Murmansgatan 126, 212 25 Malmö, SZWECJA) i powiązanych z nim podmiotów (razem "my", "nas" lub "nasze"). Takie podmioty stowarzyszone mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Niniejsza Polityka prywatności dotycząca klienta zawiera szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przechowywanych na Państwa temat danych osobowych, sposobu ich wykorzystywania i Państwa prawa do ich kontrolowania.

Zobowiązujemy się do zachowania poufności i przetwarzania danych osobowych, które Państwo nam przekazujecie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Prosimy o uważne przeczytanie zasad, jako, że wyjaśniają one jak gromadzimy dane osobowe i w jaki sposób je przetwarzamy. Poprzez dalsze korzystanie z naszych usług (w tym naszych witryn i aplikacji), potwierdzacie Państwo, że przeczytaliście, zrozumieliście i zgadzacie się z Polityką Prywatności Klienta w całości. Jeśli nie zgadzacie się w pełni z niniejszą Polityką Prywatności Klienta, nie możecie Państwo korzystać z naszych produktów lub usług. Prosimy o regularnie sprawdzanie aktualizacji, ponieważ od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę Prywatności Klienta.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt przez e-mail: policy-info@gcegroup.com lub w formie pisemnej na adres: Koordynator ochrony danych, GCE Group AB Murmansgatan 126, 212 25 Malmö, SZWECJA.

 

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GCE

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Państwa imię, nazwisko;
 • Nazwa firmy;
 • Informacje związane z płatnością;
 • Adres pocztowy firmy;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;
 • Szczegóły dostawy;
 • Jak również inne niewrażliwe dane osobowe;
  • Państwa zainteresowania branżowe
  • Zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję w pracy
  • Informacje o firmie
  • Ogólne dane demograficzne

Jeśli korzystacie Państwo z naszych stron internetowych, możemy podczas przeglądania zbierać informacje o Was lub o Waszym komputerze, aby umożliwić Państwu korzystanie z dostępnych usług, a także zbierać anonimowe informacje w celu ciągłego ulepszania naszych produktów i usług.

Zbieranie danych do baz danych GCE

Tworzymy różnorodne bazy danych, publikacje i produkty dla branży urządzeń do sterowania gazem na całym świecie. Zbieramy, przechowujemy i wymieniamy informacje o firmach zaangażowanych w przemysł urządzeń sterowania gazem. Informacje te są dostarczane bezpośrednio przez firmy w drodze wywiadów, a my otrzymujemy zezwolenie tych firm na publikowanie informacji i udostępnianie informacji stronom trzecim. Treść zebranych informacji obejmuje informacje dotyczące produkcji i kontakty do osób zarządzających. Nie publikujemy ani nie udostępniamy osobistych adresów e-mail ani osobistych numerów telefonu stron trzecich.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy wyrazicie na to zgodę (którą można wycofać, jeśli opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej), w celu zawarcia z Państwem umowy lub gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów lub innych osób, na przykład w celach badania rynku lub w celu promowania naszych towarów i usług.

Jeśli przetwarzamy osobiste dane osobowe (na przykład wymogi związane z dietą), robimy to tylko wtedy, gdy zostanie spełniona dodatkowa podstawa prawna związana z przetwarzaniem danych, zazwyczaj będzie to oznaczać, że udzieliliście Państwo nam wyraźnej zgody (która może zostać wycofana w dowolnym momencie po jej przyznaniu). W chwili, gdy te dane osobowe nie są już potrzebne (na przykład po zamknięciu wydarzenia), w bezpieczny sposób usuniemy te dane.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wykorzystujemy dane osobowe, które zbieramy od Państwa aby odpowiedzieć na pytania związane z  płatnością i dostarczeniem towarów i usług. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe tam, gdzie jest to wymagane przez prawo oraz w celu wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Od czasu do czasu możemy skontaktować się z Państwem w celach badawczych lub aby poinformować o naszych ofertach specjalnych i innych usługach zgodnie z Państwa preferencjami dotyczącymi kontaktu. W razie potrzeby poprosimy o zgodę. Jeśli nie będziecie chcieli już otrzymywać od nas wiadomości, prosimy postępować zgodnie z instrukcjami "anulującymi subskrypcję" zawartymi w którejkolwiek z tych wiadomości.

Kiedy zarejestrujemy potrzebę wykorzystania Państwa danych osobowych w jakimkolwiek innym celu, poinformujemy w jaki sposób będziemy zamierzali je wykorzystać.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w określonych celach wymienionych powyżej lub w innych celach wyraźnie dozwolonych przez prawo. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do konkretnych celów wymienionych powyżej.

Jeśli zdecydujecie się Państwo aktywować aplikację dostępną na każdym z naszych wydarzeń lub w naszych czasopismach, proszę pamiętać, aby przeczytać również politykę prywatności aplikacji i dostawcy czasopisma i poświęć chwilę, aby zrozumieć, jak działa ta aplikacja i jaką macie Państwo kontrolę nad danymi osobowymi.

PRZECHOWYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Przechowujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane do określonego celu. Naszym obowiązkiem ustawowym jest przechowywanie określonych zapisów przez określony minimalny okres, na przykład danych osobowych związanych z zakupem produktu lub usługi z GCE. Nie przechowujemy żadnych danych, które nie są związane z zakupem produktu lub usługi GCE dłużej niż 5 lat. Zachowujemy również i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby spełniać nasze prawne zobowiązania, rozwiązywać spory i egzekwować umowy.

KORZYSTANIE ZE STRON INTERNETOWYCH I PLIKI COOKIE

Jeśli korzystacie Państwo z naszych stron internetowych, Państwa dane osobowe są używane przy logowaniu się na własne konto i do zastrzeżonych obszarów naszych stron internetowych oraz aby umożliwić korzystanie z tych stron w przyszłości. Możemy użyć Państwa adresu IP w celu diagnozowania problemów z naszym serwerem lub administrowania naszymi stronami. Możemy przeprowadzać analizę ruchu użytkowników w celu pomiaru korzystania z naszych stron i poprawy zawartości naszych stron internetowych i naszych usług. Analizy te będą wykonywane przy użyciu adresów IP i plików cookie. Możemy również używać plików cookie, aby umożliwić proces zakończenia rejestracji po zarejestrowaniu się u nas i dostarczeniu bardziej dopasowanych informacji kiedy powrócicie Państwo na nasze strony internetowe. Pliki cookie to informacja przechowywana na dysku twardym komputera użytkownika przez przeglądarkę internetową. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie, ale zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki, aby uniemożliwić automatyczną akceptację. Jeśli użytkownik nie zgadza się na korzystanie z plików cookie, należy pamiętać, że może to wpłynąć na efektywność działania witryny internetowej.

 

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na pliki cookie opisane w niniejszych zasadach.

CO TO JEST PLIK COOKIES?

Cookie internetowe, powszechnie używana technologia gromadzenia danych, to po prostu fragment tekstu, który można umieścić w przeglądarce komputera osobistego lub urządzenia przenośnego, a następnie czytać podczas odwiedzania strony internetowej. Plik cookie może być ciasteczkiem sesji, czyli ciasteczkiem, który pozostaje w przeglądarce użytkownika podczas logowania do określonej witryny internetowej, a następnie znika po zamknięciu przeglądarki lub może być trwałym plikiem cookie, plikiem cookie, który pozostaje na przeglądarce przez pewien czas. Informacje z pliku cookie mogą być gromadzone i wykorzystywane w formie zbiorczej, lub dane mogą być gromadzone w indywidualnym profilu lub zapisie. Ten indywidualny zapis może być unikalny, ale anonimowy, lub profil może być powiązany z informacjami, które identyfikują Państwo jako osobę. Możecie Państwo, jeśli wolicie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby usunąć pliki cookie lub zapobiec automatycznej akceptacji. Jeśli nie zdecydujecie się na otrzymywanie plików cookie, nie możemy zagwarantować, że Państwa strona internetowa będzie tak szybka, jak wtedy, gdy otrzymujecie pliki cookie.
Więcej o ciasteczkach możecie dowiedzieć się na stronie www.allaboutcookies.org.

 

JAK WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE?

Pliki cookie możemy używać do wielu celów:

 1. Niezbędne pliki cookie
  Możemy wykorzystywać ograniczoną liczbę plików cookie niezbędnych do określonych usług, o które Państwo proszą lub ze względów bezpieczeństwa. Niektóre z naszych witryn używają pliku cookie do funkcji koszyka na zakupy kiedy dokonujecie Państwo zakupu usług lub propozycji z oferty. W szczególności, jeśli zarejestrowaliście się Państwo na stronie lub korzystacie z portalu klienta, możemy użyć pliku cookie do uwierzytelnienia komputera lub urządzenia mobilnego, z którego korzystacie. Nasza strona internetowa wykorzystuje również pojedynczy plik cookie ("GCECookiesAllowed"), aby zapobiec wielokrotnemu wyświetlaniu banera ostrzegawczego dotyczącego plików cookie. 
 1. Analityczne pliki cookie
  Umożliwiamy stronom trzecim, w tym Google Analytics, ustawianie analiz lub analitycznych plików cookie w celu gromadzenia i raportowania informacji zbiorczych. Te pliki cookie zapewniają nam raportowanie zbiorcze, a więc wcale nie identyfikują Państwa. Korzystamy z raportów zbiorczych, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze witryny internetowe i zwiększać ich użyteczność dla naszych odbiorców.
 1. Funkcjonalne pliki cookie
  Wiele plików cookie wspiera również funkcjonowanie naszych stron internetowych, identyfikując komputer lub urządzenie końcowe w sposób unikalny, ale anonimowy. Te pliki cookie mogą na przykład zapamiętać Państwa preferencje językowe lub rozpoznawać aktywność danej osoby w ramach jednej sesji.

Jeśli zarejestrujecie się Państwo na stronie www, używamy pliku cookie do powiązania Państwa obecności z określoną nazwą użytkownika i hasłem lub kontem. Możemy użyć trwałego cookie, aby automatycznie rozpoznawał Was za każdym razem, kiedy wracacie, ale tylko wtedy, gdy nas o to poprosicie. Możemy również używać plików cookie do wstępnego wypełniania loginu lub formularzy wypełnianych na stronie z informacjami już dostarczonymi.

Możemy przeprowadzać analizy ruchu użytkowników w celu pomiaru korzystania z naszych stron i poprawy zawartości naszych stron internetowych i naszych usług. Analizy te będą wykonywane przy użyciu adresów IP i plików cookie.

W naszych e-mailach używamy sygnalizatorów internetowych i pikseli, aby śledzić dostawy i wskaźnik Open rate. Nasz dostawca poczty e-mail dostarcza pliki cookie za pomocą naszego adresu e-mail, aby rozpoznać odpowiedź użytkownika. Wyniki są przechowywane i raportowane na podstawie adresu e-mail osoby i profilu konta w naszej bazie danych.

SERWISY INTERNETOWE STRON TRZECICH

Nasze usługi (w tym nasze witryny i aplikacje) mogą zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. Należy pamiętać, że ta polityka dotyczy tylko danych osobowych, które zbieramy za pośrednictwem naszych stron internetowych i aplikacji, i nie możemy ponosić odpowiedzialności za dane osobowe, które strony trzecie mogą gromadzić, przechowywać i wykorzystywać za pośrednictwem swojej strony internetowej. Zawsze należy dokładnie zapoznać się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA KONTROLOWAĆ PLIKI COOKIE

Pliki cookie, z których korzystamy, są ważne dla korzystania z naszych stron internetowych. Analityczne pliki cookie pozwalają nam zrozumieć wizutujących jako całość i poprawić sposób, w jaki nasze witryny spełniają Państwa potrzeby i oczekiwania. Pliki cookie, których używamy do rejestracji, pozwalają nam prowadzić naszą działalność online. Nasze witryny i usługi lub ich części mogą bez tych plików cookie nie działać poprawnie.

Korzystanie z naszych witryn oznacza zgodę na pliki cookie opisane w niniejszych Zasadach Polityki Prywatności.

Ale jeśli chcecie Państwo wycofać tę zgodę lub jakąkolwiek jej część, możecie w dowolnej chwili kontrolować pliki cookie i reklamy firm zewnętrznych w następujący sposób:

Kontrola przeglądarki

Większość przeglądarek oferuje sposoby kontrolowania lub blokowania plików cookie. Te ustawienia przeglądarki zwykle znajdują się w menu "opcje" lub "preferencje". Aby uzyskać dodatkową pomoc, możesz przejrzeć ustawienia "Pomoc".

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jeśli nasz sposób korzystania z plików cookie ulegnie zmianie, opublikujemy zmiany w tych zasadach. Prosimy o częste sprawdzanie, jakie mamy praktyki gromadzenia danych online, i jak ewoluuje nasz sposób korzystania z nich. Aby skontaktować się z nami w sprawie tych zasad, możecie Państwo wysłać wiadomość e-mail na adres: policy-info@gcegroup.com. Po wysłaniu wiadomości e-mail należy wskazać, której z naszych witryn dotyczy pytanie.

TRZECIA STRONA / UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Ujawniamy dane osobowe użytkownika jedynie wewnętrznie, a także dostawcom zewnętrznym, którzy wykonują określone funkcje w naszym imieniu, na przykład: w celach związanych z przetwarzaniem płatności, dostawą towarów i usług, administrowaniem witryną, technicznym wsparciem IT, przechowywaniem danych, działaniami marketingowymi lub gdziekolwiek indziej, jeśli wyraziliście Państwo zgodę na takie ujawnienie lub gdy ujawnienia te są wymagane lub dozwolone przez prawo.

Ponosimy odpowiedzialność za gromadzone przez nas dane o Państwu i wymagamy od tych zewnętrznych dostawców, z którymi dzielimy Państwa dane, aby stosowali odpowiedni poziom ochrony zgodny z prawem. Zapewniamy, że posiadamy odpowiednią umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych z każdą stroną trzecią, z którą współpracujemy, aby zapewnić, że są one używane zgodne z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych.

Wszelkie dane udostępniane zaaprobowanym przez nas stronom trzecim będą zabezpieczone i / lub zaszyfrowane w celu ich ochrony. Jeśli wyrażacie państwo zgodę, ale później zmienicie zdanie, możecie skontaktować się z nami, a my zapewnimy, że wszelkie działania związane z Państwa danymi zostaną przerwane tak szybko, jak to możliwe.

PRZENOSZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy przekazać dane osobowe do naszych podmiotów stowarzyszonych i innych członków naszej grupy spółek (w tym naszej spółki zależnej w USA).

Należy pamiętać, że kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych jak kraje w EOG. Zapewniamy, że zawarliśmy stosowną umowę dotyczącą przetwarzania danych z każdą stroną trzecią spoza EOG w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych. Upewnimy się, że wszelkie przekazane przez nas dane osobowe zostaną zabezpieczone i / lub zaszyfrowane w celu ich ochrony.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI OSOBISTYCH

Stosujemy rozsądne i odpowiednie środki administracyjne, techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed utratą, kradzieżą i nieautoryzowanym użyciem, dostępem, ujawnieniem, modyfikacjami lub zniszczeniem. Niektóre obszary naszych stron internetowych mogą być chronione hasłem. Jeśli jesteście Państwo użytkownikami naszych stron internetowych i posiadacie hasło, możecie przyczynić się do zachowania prywatności, nie udostępniając swojego hasła nikomu innemu.

Podejmujemy kroki w celu regularnego sprawdzania danych osobowych, które posiadamy, aby zapewnić, czy informacje te są dokładne i, w razie konieczności, aktualne. Informacje, które nie są już wymagane do jakichkolwiek ważnych celów biznesowych i nie zostaliśmy zobowiązani do zachowania zgodności z obowiązującym prawem, zostaną rutynowo zniszczone w bezpieczny sposób.

PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH AKCJI

Zwykle nie używamy danych osobowych do celów zautomatyzowanych. Możemy to jednak zrobić, aby wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych. W takim przypadku poinformujemy Państwo o takim przetwarzaniu i zapewnimy możliwość zgłoszenia sprzeciwu lub podczas konfiguracji i realizacji zautomatyzowanych kampanii marketingowych, w których zawsze będziecie mieć Państwo możliwość rezygnacji z subskrypcji.

PRZETWARZANIE W ZGODZIE Z PRAWEM

Macie Państwo pewne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, możecie:

 • żądać dostępu do posiadanych przez nas danych osobowych;
 • zapobiec przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • poprosić o skorygowanie lub skasowanie niedokładnych informacji o sobie;
 • zapobiegać przetwarzaniu, które może spowodować nieuzasadniony poważny uszczerbek lub szkody osobiste Państwa lub kogokolwiek innego;
 • zażądać ograniczenia przetwarzania danych
 • sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych (w tym prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdzie zdajemy się na uzasadniony interes jako podstawę prawną).

Prawa te mogą nie mieć zastosowania w niektórych przypadkach, w tym w przypadkach, w których musimy przestrzegać wymogów prawnych, w przypadku gdy naruszałoby to prawa osób innych niż osoby ubiegające się o dostęp lub (w przypadku prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych), gdzie wniosek jest oczywiście bezzasadny lub nadmierny. Jeśli chcecie Państwo poprosić o dostęp, poprawienie lub usunięcie swoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami za pomocą jednej z poniższych metod. Możemy poprosić Państwo o podanie konkretnych informacji w celu potwierdzenia Państwa tożsamości. W pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku zażądania znacznych kopii dokumentów, możemy pobrać uzasadnioną opłatę.

Państwa prośba zostanie rozpatrzona bezzwłocznie, a odpowiedź otrzymacie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku. Należy pamiętać, że okres ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące, jeżeli złożone wnioski są kompleksowe i / lub liczne. W takim przypadku zostaniecie Państwo poinformowani o przedłużeniu okresu oczekiwania na odpowiedź oraz o przyczynach jego wystąpienia w ciągu miesiąca od otrzymania Państwa prośby.

KONTAKT Z NAMI

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki prywatności, możecie wysłać wiadomość e-mail na adres policy-info@gcegroup.com lub napisać do Koordynatora ds. Ochrony danych, GCE Group AB Murmansgatan 126, 212 25 Malmö, SZWECJA

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do dodania lub zmiany niniejszej polityki prywatności według naszego wyłącznego uznania, bez wcześniejszych powiadomień.

Prosimy o regularne zapoznawanie się z naszą polityką prywatności, aby mieć pewność, że przeczytaliście państwo najnowszą wersję i rozumiecie, co robimy z Państwa danymi osobowymi. Dalsze korzystanie z naszych usług lub naszych stron internetowych po opublikowaniu zmian tych warunków oznacza, że wyrażacie zgodę na te zmiany.
Efektywny start: 25 maja 2018 r