GCE OGłASZA ZMIANY W SWOICH MARKACH DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ close
Strona główna » Kalkulator całkowitych kosztów utrzymania i remontów

Kalkulator całkowitych kosztów utrzymania i remontów

Od 2017 roku ustawodawstwo europejskie zezwala na wydłużenie okresu po którym należy przeprowadzić ponowne badanie butli bezszwowych stalowych oraz niektórych aluminiowych z 10 do 15 lat pod warunkiem, że zainstalowany w nich będzie zawór ciśnienia resztkowego (RPV).

W konsekwencji tego wielu producentów butli oferuje jako standardowe wyroby, butle z 15-letnim okresem użytkowania.

Zazwyczaj zawory butlowe mają 10-letni czas eksploatacji. Nowe przepisy dają nowe możliwości , co stwarza w chwili obecnej potrzebę dopasowania cyklu użytkowania butli oraz zaworu w sposób, który przyniesie jak największe oszczędności w kosztach utrzymania .

Wycofanie butli z użytkowania nie tylko ogranicza zyski klientów wykorzystujących je w swojej działalności ale także generuje własne koszty czasu i dystrybucji.

Mogą one zniwelować większość wszystkich potencjalnych oszczędności, ponieważ zróżnicowanie cykli użytkowania może oznaczać, że wycofanie butli z zaworem będzie następować częściej a nie rzadziej np. po 10, 15, 20 i 30 latach.

Stosując zawory GCE nowej generacji z zaworem ciśnienia resztkowego (RPV), z 15-letnim okresem użytkowania, można zmniejszyć koszty utrzymania i remontów butli o jedną trzecią zwiększając tym samym czas, w którym butle są użytkowane przez klienta i tym samym pracują dla Ciebie.

Poniższy 15-letni kalkulator kosztów pokazuje wielkość oszczędności.

Powiązane produkty

 

Zawory butlowe Zawory kombinowane  Medyczne zawory zintegrowane Medyczne zawory butlowe