Strona główna » Systemy grzewcze i wentylacyjne

Systemy grzewcze i wentylacyjne

Wyspecjalizowane gazy użytkowane zarówno w domowych jak i przemysłowych instalacjach klimatyzacyjnych muszą być kontrolowane i regulowane we właściwy sposób. Oferta GCE w zakresie reduktorów ciśnienia do azotu pozwala na sprawne przeprowadzenie sprawdzenia instalacji oraz późniejszą jej bezproblemową konserwację.

Wysokie ciśnienie gazu obojętnego niezbędne jest do kontroli systemu przed jego uruchomieniem lub w przypadku dopuszczenia go do ponownej eksploatacji. Różne warianty dostępne są do układów klimatyzacji w samochodach i do instalacji w lodówkach.

W ofercie GCE znajdują się różne adaptory przyłączeniowe umożliwiające połączenie z dowolnym typem produktu.

 

Niekorzystne oddziaływanie na środowisko gazów chłodniczych doprowadziło do wycofania z eksploatacji niektórych rodzajów z nich co z kolei spowodowało generalny wzrost ciśnienia roboczego dla gazów nadal pozostających w użytkowaniu. Dostosowując się do potrzeb rynku GCE wprowadził do swojej oferty wersje o ciśnieniu roboczym 41 i 52 bary jako dodatek do istniejącego już reduktora na 28 bar.