Strona główna » Systemy zasilania gazem

Systemy zasilania gazem

Centralne systemy zasilania gazem (CGS) zasilane mogą być z butli lub wiązek bądź też ze specjalnych zbiorników aż po finalną lokalizację wymaganej aplikacji. Gaz dostarczany jest ze źródła następnie jego ciśnienie redukowane jest poprzez reduktor centralny do poziomu akceptowalnego przez instalację wewnętrzną. Instalacja ta transportuje gaz już bezpośrednio do miejsca gdzie zainstalowane są punkty poboru gazu umożliwiające personalizację parametrów w zależności od potrzeb użytkownika.

W związku z rosnącą w zakładach konsumpcją gazu stosowanie centralnych systemów zasilania gazem pozwala zachować korzystny bilans ekonomiczny, a także w znaczący sposób zwiększa poziom bezpieczeństwa.

 

Główne korzyści:

- stabilny i niezawodny system zasilania gazem (brak przerw w dopływie gazu)

- większa możliwość personalizacji parametrów

- większe bezpieczeństwo ze względu na umiejscowienie instalacji w bezpiecznym miejscu

- więcej przestrzeni w miejscu pracy

- relatywnie niższy koszt wykorzystywanego gazu

 

Gałęzie gospodarki z zastosowaniem CGS:

- motoryzacja i transport

- produkcja metalu, szkła, plastiku oraz papieru

- przemysł chemiczny i petrochemiczny

- rafinerie ropy i gazu

- platformy wiertnicze i stocznie

- ekologia i ochrona środowiska

- pakowanie żywności i napoje

- rzemieślnicy i warsztaty

- budownictwo

Centralny system zasilania gazem dla cięcia plazmowego

Jedną z metod wykorzystywania nowoczesnych technologii w przemyśle jest cięcie plazmowe wymagające bardzo dokładnych parametrów pracy. System zasilania gazem jest niezbędny w procesie tworzenia łuku plazmowego oraz do zachowania stabilności parametrów podczas operacji cięcia. Gaz w procesie cięcia plazmowego jest wykorzystywany do 3 funkcji: tworzenia plazmy, koncentracji łuku oraz osłony łuku i materiału. Poszczególne gazy stosowane są zgodnie z zaleceniami producenta, rodzajem pracy i ciętego materiału.

Głównym celem jest zawsze utrzymanie możliwie najwyższej dokładności przepływu gazu oraz stabilności ciśnienia roboczego. Zdjęcie powyżej przestawia część systemu zasilania gazem zasilającego urządzenie do cięcia plazmowego. Użyte tutaj zostały 4 wysokociśnieniowe panele MM70-1 do argonu, wodoru, azotu oraz metanu.